Tvåårsavtal klart för hyresgäster hos Karlshamnsbostäder

Hyresgästföreningen region Sydost och Karlshamnsbostäder har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019.

Karlshamnsbostäders yrkande låg på 1,8 procent för år 2018.
Överenskommelse har träffats om en höjning från den 1 januari 2018 med 0,8 procent och den 1 januari 2019 med 0,95 procent.

Karlshamnsbostäder och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för kommande två år på en rimlig nivå. Skälet till att Karlshamnsbostäder ville höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten, de underhållsinsatser som bolaget gör samt kommande stora investeringar.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt mycket goda med obefintliga vakanser och fortsatt låga räntor. Sammantaget ger detta litet utrymme för höjningar, och samtidigt möjlighet att bibehålla en god ekonomi till sitt periodiska underhåll och kunna arbeta långsiktigt.

– Det känns bra att Karlshamnsbostäder har agerat återhållsamt och ansvarsfullt. Vi har en mycket god dialog och ser gärna att hyresgästernas inflytande över hyror och övriga hyresvillkor kan utvecklas ännu mera framöver genom exempelvis hyressättning och boinflytande, säger David Broo, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:
David Broo, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon:010-459 21 74
E-post: david.broo@hyresgastforeningen.se