Innovativa lösningar ska minska bostadssegregationen

Hyresgäster, allmännyttan och forskningen går nu samman för att ytterligare fokusera på frågor kring ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska projektet Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för framför allt bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Projektet leds av SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation, och har beviljats 4,8 miljoner under två år inom ramen för Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

-Vi är glada och stolta att få vara delaktiga i detta viktiga projekt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen som är samarbetspartner i projektet.

-Vi behöver arbeta tillsammans för att åstadkomma förändringar och förflyttningar åt rätt håll i samhället. Ska vi lyckas behöver vi samarbete i många olika konstellationer och på flera olika plan. Vi behöver både fastighetsägare, hyresgäster, forskning och kommunperspektivet och det finns i detta projekt. Det känns dessutom extra roligt att Vinnova bestämt sig för att stödja projektet tillsammans med övriga samarbetsparters.

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö högskola, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping med finansiering från Vinnova. Fokus ligger på att upparbeta kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsföretag och andra som vill hitta lösningar på bostadssegregationen.

Den inventering och metodutveckling som nu startar kommer sedan vara grund för en nationell kraftsamling av inblandade parter för att bidra till minskat utanförskap i samhället.

För mer information kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Nina Rådström kommunikationschef SABO 070-752 95 51