​AB Bostäders hyror till förhandling

Kommunägda AB Bostäder i Borås har i ett yrkade till Hyresgästföreningen begärt att få höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,75 procent. Bolaget hänvisar till ökade kostnader för bland annat höjda kommunala taxor, främst för vatten och avlopp, samt till ett ökat underhållsbehov.

– Många hyresgäster har det tufft ekonomiskt och hyresutvecklingen har under lång tid varit högre än inflationen. De gynnsamma ekonomiska förutsättningarna för bolagen bör även komma hyresgästerna till del. Samtidigt finns det underhållsbehov hos AB Bostäder men mycket talar för måttliga höjningar även i år. Vi tar vårt ansvar och förutsätter att motparten har samma inställning, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Vi är i början av förhandlingsomgången men vi kan redan nu skönja ytterligare ett år med låga höjningar. Hyresgästföreningen anser att de överenskommelser som träffats och ligger mellan 0,5-1 procent speglar det läge och det förutsättningar som ska gälla för 2018, avslutar hon.

En genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 315 kronor i månaden skulle med bolagets krav få en höjning med 143 kronor i månaden.

Förhandlingen påbörjas den 13 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:Ann-Christin Josefsson, förhandlare
070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41