Hyresuppgörelse klar för boende inom AB Kristianstadsbyggen

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen. Uppgörelsen innebär en höjning med i genomsnitt 0,85 procent från och med den 1 januari 2018.

– Fastighetsägarnas rekordstora vinster och de fortsatt låga räntorna bör innebära låga hyreshöjningar. Samtidigt medger uppgörelsen en fortsatt satsning på underhåll, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

AB Kristianstadsbyggen äger och förvaltar omkring 8 900 lägenheter i Kristianstad kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen företräder i hyresförhandlingen.

Hyrorna i Kristianstad sätts numera efter en hyressättningsmodell. Modellen går ut på att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvalitéer i fastigheten och lägenheten. Detta betyder att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard.

– Vi är glada att tillsammans ha nått en överenskommelse och som alltid är förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen. Uppgörelsen är också ett bevis på att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton.

För mer information kontakta:
Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 11
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06