2018 års hyror för Gamla Byn AB är klara

Parterna har enats om en hyreshöjning för 2018 års hyror på 0,7 procent. Parterna är nöjda med årets överenskommelse. Det har varit en god dialog med konstruktiva samtal under förhandlingen.

Hyresgästföreningen och Gamla Byn AB är överens om en modell för hyressättning, ”Rättvis hyra”. Den är ett resultat av flera års förhandlingar och syftar till att ge en rättvisare hyra för hyresgästerna, där lika lägenheter ger lika hyra.

Införandet av hyresmodellen, som skedde under 2017, har lett till att samtliga lägenheter har fått en ny så kallad målhyra. Lägenheterna som ingår i modellen kommer få en fortsatt infasning som ligger mellan 0-150 kr per månad och lägenhet under 2018. Information om exakta hyror för varje lägenhet kommer att skickas ut per post till samtliga berörda hyresgäster.

  • Vi är nöjda med årets förhandling, hyresnivån blir fortsatt bra för hyresgästerna i Avesta, vilket känns väldig bra, säger Malin Bjurell, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt.
  • Det har varit konstruktiva samtal med ett givande och tagande under förhandlingen, säger Örjan Bengs ekonomichef, Gamla Byn AB.

Kontaktpersoner:

Malin Bjurell, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt, 010-459 15 89

Örjan Bengs, ekonomichef Gamla Byn AB 0226-64 57 11

Bo Brihler, ordförande, Hyresgästföreningen Avesta, 070-542 20 30