Hyresgästföreningen initierar oberoende bostadsdelegation

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik.

-För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande. Vi är i ett läge när det är bostadsöverskott och bostadsbrist samtidigt och många har svårt att efterfråga dyr nyproduktion av hyresrätter. Det är inte en rimlig ordning, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

-Politiken behöver ta tydligare initiativ för att hitta hållbara och rimliga lösningar och vi vill med denna delegation bidra till att öka deras möjligheter och kunskap för att kunna göra detta.

Hyresgästföreningen har därför tagit initiativ till ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som ska utföras av en delegation under ledning av Anders Sundström.

Delegation Bostad 2030 kommer fram till valet 2018 att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiskalösningar på bostadsbristen. Ledamöterna kommer utses av Anders Sundström och delegationen ska arbeta fram till och med valet 2018.

Mer information om delegationen finns på www.bostad2030.se.

För mer information, kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94 marie.linder@hyresgastforeningen.se

Kontakt med Anders Sundström genom Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig för Bostad 2030, 073-

073-654 13 21 jenny.lindahl@bostad2030.se