AB Götene Bostäder inför förhandling

Allmännyttan AB Götene Bostäder yrkar på en hyreshöjning på 1,4 procent inför förhandling med Hyresgästföreningen. Kravet motiveras med bland annat ökade drifts- och underhållskostnader.

- Ett yrkande som inte är alltför högt, men där bolaget utöver drifts- och underhållskostnader ser ett behov att möta avkastningskrav och borgensavgift, säger Hyresgästföreningens förhandlare Håkan Skött.

Bolagets avkastningskrav är i ägardirektivet fastställt till 5 procent och borgensavgiften ligger på 0,25 procent. Den genomsnittliga hyran motsvarar idag 4890 kr per månad för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

Förhandlingsdatum är satt till den 23 november.