Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie & Co.

Hyresgästföreningen säger upp ramavtal med D Carnegie & Co. om konceptrenoveringar i Eskilstuna och Strängnäs. Ramavtalet tecknades den 31 januari i år. Men nu säger Hyresgästföreningen upp avtalet.

- Det finns flera grunder till att vi säger upp avtalet, säger Tomas Bergh, gruppchef Hyresgästföreningen. Vi ville redan i april omförhandla avtalet för vi insåg att det inte kommer att hålla rent juridiskt. D Carnegie & Co. har inte varit villig att diskutera en enda av de grunder vi haft för omförhandling och då har vi inget val än att kliva ur det.

- Dessutom har Carnegie inte hedrat överenskommelsen. De kommer med hyreskrav på lägenheter som är långt högre än de vi kom överens om i ramavtalet och vi har även upptäckt att de har olika koncept som de renoverar efter. Det gör att ramavtalet inte kan ligga till grund för förhandlingar av lägenheters hyra, fortsätter Tomas Bergh.

Hyresgästföreningen klev in i ramavtalet för att ta ansvar för bostadsmarknaden. Om det inte finns en ramöverenskommelse med motparten ska varje renoverad lägenhet förhandlas var för sig. Risken är stor att vi då inte kommer överens och förhandlingen strandar. Konsekvensen blir att vi får många renoverade lägenheter i beståndet som inte är förhandlade.

- För hyresgästen blir det svårt att veta om man bor i en lägenhet som är förhandlad eller om man inte gör det. Konsekvensen av det här blir att vi återgår till läget där hyresgästerna inte kan veta. I samma fastighet kan det finnas tre lägenheter som är förhandlade och tre som inte är det. Men vi har inget val. När det gäller nivåerna hade vi sträckt oss långt i det här ramavtalet. Och så har vi en motpart som inte ens står upp för den överenskommelsen, säger Tomas Bergh.

- Det är ingen hemlighet att vi inte gillar det här med konceptrenoveringar. Bolagen gör det här för att tjäna pengar genom att utnyttja den utsatthet människor hamnar i på grund av bostadsbristen. Vi vill ha ordning på bostadsmarknaden och vi vill helst trycka ner de högsta renoveringshyrorna med minst 10 procent, säger Tomas Bergh.

Kontakt för mer information

Tomas Bergh, gruppchef

070 – 260 81 73