Första överenskommelsen i Dalarna om nya hyror för 2018

Hyresgästföreningen och Rättviks Fastigheter AB har kommit överens om nya hyror för 2018.

-Vi är nöjda med resultatet, säger Johanna Lindström, förhandlare på Hyresgästföreningen. Hyran höjs med 0,7 procent från 1 februari 2018. Men räknar man på helårseffekten blir höjningen lägre: 0,64 procent.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med så kallad systematisk hyressättning, mellan Hyresgästföreningen och Rättviks Fastigheter AB. Införandet av systematisk hyressättning från den 1 feb 2018 innebär att höjningen kommer att variera från lägenhet till lägenhet. Målet med systematisk hyressättning är att hyrorna ska bli mer rättvisa och korrekta. Idag finns det en del skevheter i hyrorna som kan upplevas som orättvis. Det förväntar vi oss kunna rätta till i och med införande och genomförande av modellen för systematisk hyressättning, säger Johanna.

Rättviks Fastigheter AB kommer tillsammans med Hyresgästföreningen att genomföra fyra möten för hyresgästerna under perioden 4 – 14 december där information kommer att ges om hur arbetet gått till och vilken hyra som gäller efter 1 feb 2018.

För mer information kontakta Johanna Lindström, förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 0104591518.