Första överenskommelsen i Sörmland om nya hyror

Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB har kommit överens om nya hyror för 2018. Bolaget lade ett yrkande på 2,5 procent, men uppgörelsen hamnade på 0,74 procent i snitt.

-Vi är nöjda med överenskommelsen, säger Marcus Johansson, förhandlare. Det här är den första överenskommelsen i Sörmland och vi tycker det är en bra början. Förhandlingsklimatet har varit gott, och båda parter ville visa på att förhandlingssystemet fungerar. Ett plus var också att taxehöjningarna i kommunen blev rimliga och då blir det också möjligt att komma överens om rimliga hyreshöjningar, vilka gynnar både hyresgästerna och bolaget.

Fakta:

Förhandlingsöverenskommelsen hamnade på 0,74 procent i snitt. Överenskommelse berör cirka 1.700 lägenheter i Flens Bostads AB:s bestånd. Har man en hyra på 5.000 kr i månaden betyder höjningen cirka 37 kr i månaden från 1 januari 2018.

För mer information kontakta Marcus Johansson, förhandlare i Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 010-4591613