Mer lönsamt än någonsin att äga hyreshus i södra Skåne

Det är nu elfte året i rad som privata fastighetsägare i södra Skåne gör storvinster. Det visar en rapport om de ekonomiska förutsättningarna för 15 privata bostadsbolag i södra Skåne som Hyresgästföreningen tagit fram. Rapporten visar att 1539 kronor av månadshyran för en lägenhet är vinst.

– Vår rapport visar att det inte går att påstå att hyresbostäder är en olönsam bransch, och använda det som argument för att förändra hyressättningen, säger Kenneth Gustavsson, ordförande region södra Skåne.

De granskade bolagen äger och förvaltar cirka 30 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på 130 miljarder kronor. I stort sett alla uppvisar en hög soliditet, en stabil värdetillväxt och en god avkastning.

– Det är anmärkningsvärt att bostadsföretagen begär flera procents hyreshöjning när man samtidigt ser hur otroligt lönsamt det är att äga och förvalta hyresbostäder, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Rapporten visar:

  • Av de undersökta företagen hade Trianon högst årsvinst, 38 384 kronor per år per lägenhet – 3 199 kronor per månad.
  • Årsvinsten per lägenhet totalt bland de undersökta företagen är 18 471 kronor – 1539 kronor per månad.
  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 22 procent.
  • Direktavkastningen var 6,3 procent, alltså högre än bankernas inlåningsränta och väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige.

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustavsson, ordförande region södra Skåne, 010-459 23 21
Joakim Lund, förhandlingschef, 010-459 23 33
Anneli Philipson, chef för enhet Utveckling och opinion, 010-459 23 51