Låg hyresjustering även för 2018

Hyresgästföreningen region Sydost och AB Tranåsbostäder har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning från den 1 januari nästa år på 0,85 procent. 
Detta motsvarar 42,50 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

AB Tranåsbostäder och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om att ta ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för nästa år på en låg och för hyresgästerna skälig nivå.

I dag går det riktigt bra för de allra flesta bostadsbolag, både kommunala och privata. Låga räntor och fullt uthyrt stärker bolagens ekonomi och de kan hålla igen på hyresnivåerna och samtidigt ha god ekonomi till sitt periodiska underhåll.

-Det känns bra att Tranåsbostäder har lyssnat på Hyresgästföreningen och på de argument som vi framfört om ett återhållsamt agerande, säger Anders Wall, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

-Tranåsbostäder är ett välmående bostadsbolag och kommunens verktyg för bostadsförsörjningen i Tranås. Och som sådan räknar vi med att de även i framtiden tar ansvar för byggandet av nya hyresrätter och verkar för rimliga hyror och lägenheter med god kvalitet.
Vi har en god dialog och ser gärna att hyresgästernas inflytande över hyror och övriga hyresvillkor kan utvecklas än mer, säger Anders Wall.


För mer information kontakta:

Anders Wall, förhandlare Hyresgästföreningen

Telefon: 010-459 21 88, Mobil 0704-20 49 06
e-post: anders.wall@hyresgastforeningen.se