Hyresgästföreningen och Krylbostäder gör upp om hyror och återkrav av felaktiga hyror

  • -Genom den här överenskommelsen ser vi till att hyrorna i Krylbo får vara fortsatt låga, säger Marcus Kjellin, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen. Många hyresgäster får en hyressänkning genom uppgörelsen och flera kommer också att få tillbaka felaktigt uttagna hyror av bolaget. Vi skickade tidigare in en ansökan till Hyresnämnden i Västerås med krav på återbetalning på strax över en miljon kronor. I förlikningen kommer cirka 60 procent av den summan att betalas tillbaka till hyresgästerna.
  • -Vi valde att förlikas eftersom det alltid är en risk med att driva en tvist. Detta är den säkraste och bästa lösningen som vi kunde få till stånd i nuläget, säger Marcus Kjellin.

Fakta

Hyresgästföreningen och Krylbostäder AB har ingått en förlikningsuppgörelse som omfattar alla företagets 711 lägenheter. Bakgrunden är att tidigare diskussioner mellan parterna brutit samman utan att överenskommelse kunnat träffas. Därefter skickade Hyresgästföreningen in en ansökan till hyresnämnden i Västerås för 92 hyresgästers räkning där vi krävde återbetalning av felaktigt uttagna hyror med ett belopp om totalt ca 1,1 miljon kronor. Krylbostäder å sin sida begärde förhandling om hyrorna, en förhandling som strandade utan att parterna kunde nå en överenskommelse.

Under hösten har dock parterna återupptagit diskussioner för att komma överens om en förlikning. Resultatet har blivit att parterna nu ingått en överenskommelse som innebär följande:

  • Hyresnivåerna inom Krylbostäders bestånd fastställs till en nivå motsvarande ett genomsnitt på 850 kr per kvm och år, vilket är ca 14% lägre än hyror för motsvarande lägenheter inom Avesta kommun.
  • De hyresgäster som aviserats en högre hyra än den fastställda nivån får sin hyra sänkt ner till den nivån.
  • De hyresgäster som Hyresgästföreningen företrätt i hyresnämnden får en rabatt under 2018 ner till den tidigare förhandlade hyresnivå som del av kompensation i det återkrav på felaktigt uttagen hyra som man drivit mot Krylbostäder.
  • Om en hyresgästs krav överstiger den nivå man på detta sätt får genom hyresrabatten ovan får hyresgästen en engångs hyresreduktion på återstående belopp på hyresavin för december 2017.
  • Om det därefter kvarstår ytterligare krav för någon hyresgäst betalar Krylbostäder ut det återstående beloppet kontant i december 2017 under förutsättning att hyresgästen lämnar sina kontouppgifter till Krylbostäder.
  • Genom förlikningen är parterna också överens om att det ska finnas avtal om förhandlingsordning mellan parterna samt att ordentlig dokumentation över lägenheternas och fastigheternas standard ska upprättas inför kommande års förhandlingar.

För mer information kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen Region Mitt, tfn 070-245 46 13.