Kvinnor drabbas hårt av bostadsbristen

Firandet av Internationella Kvinnodagen ”tjuvstartade” redan i går kväll i Hyresgästföreningens publika Arena: Första Lång. Då anordnades säsongens första Afternoon Tea på temat kvinnor och bostadsbrist.

Att kvinnor är extra utsatta på bostadsmarknaden var samtliga tre deltagare i panelsamtalet, Janna Atta, Zeinab El-Saneh och Hanna Gustafsson, överens om. Kvinnor har till exempel generellt sett lägre löner än män och därmed svårare att klara både dagens höga hyror i nyproduktion och hyreshöjningar efter ombyggnationer.

Janna Atta, aktiv inom Hyresgästföreningen i Biskopsgården, ansåg att det måste byggas betydligt fler bostäder med rimliga hyror. Själv hade hon nyligen träffat en kvinna som bor i ett område som står inför omfattande renovering.

 - Den här kvinnan jobbar inom äldreomsorgen och har 21 000 kronor i månadslön. Efter renovering skulle hennes lägenhet kosta 12 000 kronor i månaden. Mer än hälften av lönen skulle alltså gå till hyran.

En annan utsatt grupp är de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Hanna Gustafsson, till vardags regionsekreterare hos Hyresgästföreningen men också en av skribenterna på webbsajten Politism, berättade om ett uppmärksammat fall som faktiskt ledde fram till en bättre skyddslagstiftning för våldsutsatta hyresgäster.

- Kvinnan, som vi kallar för Frida, blev grovt misshandlad av sin före detta partner, som också slog sönder inredningen i lägenheten. Det resulterade i att Frida blev vräkt så nu började kampen för att hon skulle få bo kvar.

Det löste sig slutligen för Frida. Efter en för hyresvärden ovälkommen publicitet, ändrade sig bolaget och Frida fick både ha kontraktet kvar och också hjälp med en ny lägenhet vars adress ex-partnern inte kände till.

Roger Höög, den jurist på Hyresgästföreningen som drev Fridas ärende, nöjde sig dock inte med det. Det ledde slutligen fram till en lagändring som antogs 2014 och som stärker rätten för våldsutsatta hyresgäster oavsett kön att bo kvar.

- En hyresgäst som blir misshandlad bär inte skulden för det utan är ett brottsoffer och en hyresvärd kan inte vräka utan att ta hänsyn till det. Här har också hyresvärdarna ett ansvar för att rädda liv.

- Det är vi som äger det här samhället, det är inte företagen och inte marknaden. Någon måste ifrågasätta och vem ska göra det om inte vi själva, sade Hanna Gustafsson.

Zeinab El-Saneh, som jobbar på ABF med bland annat kvinnoorganisering och mot våld i nära relationer, menade att bostadsbristen är en många brister i samhället.

- Det finns en maktobalans i samhället, vi lever fortfarande i ett patriarkalt system. Därför tror jag att vi måste jobba långsiktigt både med att förändra normer och könsroller.

Efter att panelsamtalet avslutats uppmanade kvällens moderator Malin Widehammar från Hyresgästföreningen Norra Göteborg åhörarna att komma med idéer om hur kvinnors situation på bostadsmarknaden kan stärkas.

Här är några av dem:

”Hyresgästföreningen borde själv bygga eftersom privata byggföretag inte vill bygga för mycket för att hålla uppe priserna”.

”Sänk momsen på byggmaterial så att hyrorna kan bli lägre”.

”Låt kvinnliga pensionärer flytta in i billiga lätttillgängliga studentbostäder och överlåt deras ofta otillgängliga lägenheter till studenter som orkar gå i trappor”.

”Kräv att politikerna jobbar mer än fyra år i taget och skapa breda politiska överenskommelser”.

”Påverka politikerna att bygga billigt”.

Afternoon Tea arrangeras av Hyresgästföreningens nätverk "En stad vår stad".