Rikshem vill höja hyrorna i Uppsala och Knivsta

Rikshem inleder de årliga hyresförhandlingarna för Uppsala och Knivsta med att begära en hyreshöjning på 2,6 %, med undantag för nyligen ROT-renoverade områden där man begär 1,9 %.

Detta ska nu förhandlas med Hyresgästföreningen.

-Generellt kan man säga att vi förväntar oss att fastighetsägarna är återhållsamma med hyreshöjningar även 2018, eftersom ränteläget och kostnadsutvecklingen fortsatt är gynnsamma, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare vid Hyresgästföreningen.

Kontaktperson:   
Lena Jansson Nordin, förhandlare vid Hyresgästföreningen
Telefon 0727-14 58 16

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.