SBB vill kraftigt höja sina hyror i Skara

SBB i Skara har påkallat förhandling med Hyresgästföreningen för att fastställa nytt bruksvärde på lägenheterna i sina fastigheter. SBB vill göra olika hyresjusteringar för olika lägenheter, från två procents sänkning till 61 procents höjning. I genomsnitt rör det sig om en höjning med 15 procent för hela beståndet.

Bolaget motiverar det höga hyreskravet med att hyrorna är låga i förhållande till andra likvärdiga fastigheter på orten. Vid bruksvärdering tas hänsyn till bruksvärdesfaktorer så som lägenhetens standard, läge och förvaltningskvalitet.

Hyresgästföreningen kommer nu att ta kontakt med berörda hyresgäster inför förhandlingen.

– Vi vill lyssna in vad hyresgästerna tycker och känner samt höra vilka krav och önskemål de har på sin hyresvärd. Vi kommer också att informera om hur förhandlingsprocessen ser ut framöver. Först när vi har den kunskapen kan vi gå vidare med förhandlingen, säger Håkan Skött, förhandlare hos Hyresgästföreningen.

Förhandlingen påbörjas den 14 november.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, förhandlare
010 – 459 14 42

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41