Renhållningschefen knackar dörr för bättre sopsortering

Idag går kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” in i nästa fas, då får samtliga hushåll i de två kvarter som ingår i projektet besök. Bland andra deltar Ola Skarin, renhållningschef Östersunds kommun, när dörrknackningen startar i kvarteret Väghyveln på Körfältet i Östersund. Media är välkomna att delta.

”Vinn vinn – Sopsortering!” är kampanjen där två bostadsområden i Östersund utmanar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat att öka kunskapsnivån i ämnet, eftersom cirka 70 procent av innehållet i östersundsbornas soppåsar är felsorterat. Efter ett antal inledande informationsmöten är det nu dags att knacka dörr för att informera ytterligare.

Tid: Tisdag den 31 oktober, kl. 18.00
Plats: Kvarteret Väghyveln, Körfältet, Östersund

De två kvarter som ingår i projektet är Ardennern i Torvalla, som ägs av Östersundshem, respektive Väghyveln på Körfältet, som ägs av Rikshem. En så kallad plockanalys, det vill säga en genomgång av respektive områdes kärl för brännbart, visade att cirka 70 procent av soporna i dessa hade kunnat sorteras. Det rörde sig huvudsakligen om plast- och pappersförpackningar samt kompost som låg i fel kärl.

I samband med informationskvällarna delades portabla sopsorteringskärl ut, i form av sektionssydda påsar där alla olika sorteringar finns i olika fack. Detta för att ge rätt förutsättningar för boende att kunna sortera hemma, innan man tar med sig soporna och slänger dem i korrekt kärl i soprummet.

Vid dörrknackningen medverkar också någon representant för Lundstams ledningsgrupp samt Hyresgästföreningen. I projektet ingår Hyresgästföreningen, Östersunds kommun, Östersundshem, Rikshem och Lundstams.

För mer information:
Kåre Karlsson, ordförande lokala hyresgästföreningen Väghyveln, 070-685 44 92
Clas Alenius, verksamhetsutvecklare, 072-505 04 78