Hyrorna 2018 klara för hyresgästerna hos Gotlandshem

Hyresgästföreningen region Sydost och Gotlandshem har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning från den 1 januari nästa år på 0,7 procent. Uppgörelsen är på två år och även för 2019 stannar höjningen på 0,7 procent. Det motsvarar 35 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Gotlandshem och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om att ta ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för nästa år på en låg och för hyresgästerna rimlig nivå. Skälet till att Gotlandshem vill höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt de underhållsinsatser som bolaget gör.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt goda och visade på låga räntor och låg inflation. Sammantaget ger detta litet utrymme för höjningar.

I dag går det riktigt bra för de allra flesta bostadsbolag, både kommunala och privata. Låga räntor och fullt uthyrt stärker bolagens ekonomi och de kan hålla igen på hyresnivåerna och samtidigt ha god ekonomi till sitt periodiska underhåll.

– Det känns bra att Gotlandshem har agerat återhållsamt. Vi har en god dialog och ser gärna att hyresgästernas inflytande över hyror och övriga hyresvillkor kan utvecklas ännu mera, säger Susanne Davidsson, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:

Susanne Davidsson, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon:010-459 21 54
E-post: susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se