Hässlehems nya hyror är klara

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Hässlehem AB. Från och med den 1 januari 2018 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Bakom hyreshöjningen ligger renhållningstaxan och VA-taxan som ökat markant vilket får direkt effekt på hyran. Nu fortsätter vårt arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Hässlehem AB äger och förvaltar omkring 1 945 lägenheter i Hässleholms kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna för.

Hyrorna i Hässlehem sätts numera efter en hyressättningsmodell, framarbetad av Hässlehem och Hyresgästföreningen. Modellen innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard.

– Att vi nu nått en överenskommelse visar att den svenska förhandlingsmodellen fungerar, säger Emma Bryanton.

För er information, kontakta:
Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 11
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06