Höga hyror i Malmö drabbar ensamstående hyresgäster värst

Nu i hyresförhandlingstider har Hyresgästföreningen tittat närmare på den ekonomiska situationen för hyresgäster i Malmö. Resultatet visar att det ekonomiska avståndet mellan de som hyr sitt boende och de som äger har mer än fördubblats sedan 2004. Speciellt hårt drabbar höga hyror ensamhushåll, personer som inte har någon att dela kostnaderna för hyra och andra utgifter med. I Malmö är 55 procent av alla hushåll ensamhushåll.

Genomsnittsinkomsten för hyresgäster är dessutom lägre än för villa- och bostadsrättsägare. Störst skillnad går att se när det gäller barnfamiljer i Malmö – där är den ekonomiska levnadsnivån för villaboende barn nästan dubbelt så hög som för barnen som bor i hyreshus.

Rapporten visar även att det är dyrare att bo i hyresrätt än i en ägd bostad om man jämför bostäder i samma storlek. Denna skillnad fortsätter dessutom att öka.

– Hyresgäster betalar mer än andra för sitt boende och det är ingen naturlag att hyrorna ska höjas varje år. En ansvarsfull fastighetsägare vet det och tar ansvar för både sina hyresgäster och för hyresutvecklingen, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Sammanfattning av innehållet i rapporten:

  • Hyresgäster tjänar i genomsnitt mindre och har haft sämre inkomstutveckling än de som äger sina bostäder. Hyresgäster lägger också större andel av sin disponibla inkomst på boendekostnaden. För ensamstående kvinnliga pensionärer tar hyran mer än 40 procent av hushållskassan.
  • Hyrorna har stigit mer än dubbelt så mycket som andra priser i samhället (KPI).
  • För en bostad med fyra rum och kök skiljer det nästan 3 000 kronor i månaden i boendekostnad mellan villa och hyresrätt.
  • I Malmö är 55 procent av hushållen i hyreshus ensamstående, det vill säga ensamma om kostnaderna för hyra, möbler, försäkringar och andra utgifter.
  • Hyresgäster är skattemässigt missgynnade. Statens subventioner till hyresboendet har fasats ut. Samtidigt har villaägare fått skattelättnader bland annat genom lägre fastighetsavgift och möjlighet till rot-avdrag.

Läs hela rapporten: Du kan ta del av hela rapporten under Relaterat material!

För mer information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingschef Hyresgästföreningen region södra Skåne, tel. 010-459 23 33