Kommunens taxor och avgifter är högst i Nordanstig och lägst i Gävle

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan kommunerna i Gävleborg där Gävle är billigast och Nordanstig är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige. Den totala snittkostnaden i Gävleborg är 1 859 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Gävleborg är Nordanstig den kommun där kostnadsökningen är störst, 2,52 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Gävle, totalt 1 562 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Nordanstig som efter sin stora höjning landar på 2 281 kronor.

– Den Gävlebo som väljer att flytta till Nordanstig kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 46 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  1. Nordanstig 2 281 kr
  2. Ockelbo 2 099 kr
  3. Hofors1 964 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  1. Gävle 1 562 kr
  2. Söderhamn 1 645 kr
  3. Ljusdal 1 720 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58. thomas.folkesson@ekan.se

Presskontakter:
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04. Andre.Johansson@hsb.se
Vicktoria Bagi, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle: 070-2785101vicktoria.bagi@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66. hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51. charlotta.lundstrom@sabo.se