Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter i Västernorrland

Invånarna i Västernorrland betalar mer för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme än genomsnittet i landet. Men skillnaderna mellan länets kommuner är stor där Sundsvall är billigast och Sollefteå är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige och Västernorrland är ett av de dyraste länen. Den totala snittkostnaden i Västernorrlands län är 1 939 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Främst är det kostnaderna för elnät som sticker ut på ett negativt sätt, ett mönster vi sett i flera år och över hela landet, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I Västernorrland län är Ånge den kommun där kostnadsökningen är störst, 2,45 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Sundsvall, där landar de på totalt 1 735 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Sollefteå med en månadskostnad på 2 134 kronor.

– Den Sundsvallsbo som väljer att flytta till Sollefteå kan komma att öka sina kostnader för dessa tjänster med 23 procent. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jennie Wiederholm.

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  • 1.Sollefteå 2 134 kr
  • 2.Ånge 2 068 kr
  • 3.Kramfors 2 045 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  • 1.Sundsvall 1 735 kr
  • 2.Härnösand 1 766 kr
  • 3.Örnsköldsvik 1 889 kr

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.
Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95. jennie.wiederholm@hyresgastforeningen.se

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58.
thomas.folkesson@ekan.se

Presskontakter:
André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04.
Andre.Johansson@hsb.se
Conny Säker, Hyresgästföreningen Region Norrland: 070-321 63 63.
conny.saker@hyresgastforeningen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66.
hakan.andersson@riksbyggen.se
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-752 95 51.
charlotta.lundstrom@sabo.se