Tanum och Munkedal har landets högta taxor och avgifter

Tanums kommun behåller sin placering som kommunen med Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun tar för andra året i rad andra platsen efter Tanum.

– Bohuslän fortsätter sitt race mot toppen. Det är naturligtvis väldigt dåliga nyheter för invånarna i Tanum och Munkedal, men även för kommunerna som helhet att de utmärker sig på detta sätt, säger Jan Andersson, vice ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Slutrapporten är en sammanvägning av taxorna för VA, fjärrvärme, sophämtning och elnät. Den största delen av kostnaden står fjärrvärmen för.

Det är femte året i rad som både Tanum och Munkedal står med bland de tre dyraste kommunerna i landet. Även grannkommunen Dals Ed utmärker sig i årets slutrapport. I västra Götaland är Dals Ed den kommun där kostnadsökningen är störst, 9,42 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet som ligger på 0,7 procent. Det finns också stora skillnader inom Västra Götaland.

– Det är stora skillnader mellan kommunerna i Västra Götaland. Den Skövdebo som väljer att flytta till Tanum får vara beredd på att öka sina kostnader för dessa tjänster med 65 procent. Det är därför viktigt att politiker och beslutsfattare är medvetna om dessa skillnader då det är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi, säger Jan Andersson.

Hyresgästföreningen menar att både kommunala och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens regionala pressjour

0722 – 11 65 41