Taxorna fortsätter att stiga i Jönköpings län

Nils Holgerssons slutrapport visar att priserna fortsätter stiga och att det skiljer väldigt mycket mellan kommunerna.Slutrapporten, som slår ihop taxorna och avgifterna för el, värme, avfall och vatten, visar att priserna har höjts även i år. Detta är anmärkningsvärt då övriga priser i samhället nästan stått still.

– Hyresgästerna är som vanligt de som drabbas, de har ingen valmöjlighet. Deras möjlighet att påverka är obefintlig, detta ligger på kommunpolitikerna, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Rapporten visar också att priserna skiljer kraftigt mellan kommunerna i Jönköpings län. På ett år betalar man 4 944 kronor mer i Aneby än man gör i Jönköping.

– Skillnaderna är ju absurda. Om man funderar på att flytta till Jönköpings län kan ju dessa
siffror vara intressanta vid val av kommun, säger Björn Johansson.

Förmerinformation kontakta:

Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen Sydost
Telefon: 0702-75 30 72

Fakta omundersökningen:

INilsHolgerssongruppensundersökningar”förflyttas” en bostadsfastighetgenomlandetssamtliga

290 kommuner förattjämföra kostnaderförsophämtning, vatten och avlopp,eloch uppvärmning. Rapportenssyfteärattredovisadeprisskillnadersomfinnsmellanolikakommuneroch måletäratt

skapa debattsomkanledatillsänktapriserförkunderna. Helaundersökningen finnspå www.nilsholgersson.nu