Taxorna fortsätter att stiga i Kronoberg

Nils Holgerssons slutrapport visar att priserna fortsätter stiga och att det skiljer väldigt mycket mellan kommunerna.

Slutrapporten, som slår ihop taxorna och avgifterna för el, värme, avfall och vatten, visar att priserna har höjts även i år. Detta är anmärkningsvärt då övriga priser i samhället nästan stått still.

– Hyresgästerna är som vanligt de som drabbas, de har ingen valmöjlighet. Deras möjlighet att påverka är obefintlig, detta ligger på kommunpolitikerna, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Rapporten visar också att priserna skiljer kraftigt mellan kommunerna i Kronoberg. På ett år betalar man 8 076 kronor mer i Lessebo än man gör i Ljungby.

– Skillnaderna är ju absurda. Om man funderar på att flytta till Kronoberg kan ju dessa
siffror vara intressanta vid val av kommun, säger Björn Johansson.

För mer information kontakta:

Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen Sydost

Telefon: 0702-75 30 72

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Hela undersökningen finns på www.nilsholgersson.nu
Undersökningen bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2016.