Så många unga bor hemma: Ny rapport från Hyresgästföreningen om unga vuxnas boende

Allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. Och en majoritet säger att hyresrätt är den mest passande boendeformen. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen om hur unga vuxna i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm bor. Rapporten är en del i en större nationell rapport om Unga vuxnas boende som publiceras 25 maj.

Malmö och Lund:

85 procent skulle vilja flytta hemifrån det närmaste året och 86 procent skulle vilja ha en egen bostad nu om de hade råd. Bara 51 procent skulle dock ha råd med en egen bostad i dag.

För de som bor hos föräldrarna men hellre skulle vilja bo på något annat sätt är hyresrätten den bäst passande boendeformen. 29 procent av de som bor hos föräldrarna säger att det skulle passa bäst att bo i hyresrätt.

16 procent av de unga vuxna i Malmö och Lund bor hemma hos sina föräldrar. I Malmö är andelen 20 procent, i Lund tio procent.

29 procent av de som är mellan 20 och 23 år bor hos föräldrarna. Av de som är mellan 24 och 27 år bor fem procent hos föräldrarna.

Göteborg:

80 procent skulle vilja flytta hemifrån det närmaste året och 84 procent skulle vilja ha en egen bostad nu om de hade råd. Bara 62 procent skulle dock ha råd med en egen bostad i dag.

För de som bor hos föräldrarna men hellre skulle vilja bo på något annat sätt är hyresrätten den bäst passande boendeformen. 34 procent av de som bor hos föräldrarna säger att det skulle passa dem bäst att bo i hyresrätt.

22 procent av de unga vuxna i Göteborgsregionen bor hemma hos sina föräldrar. I Göteborg är andelen 17 procent, i kranskommunerna 34 procent.

36 procent av de som är mellan 20 och 23 år bor hos föräldrarna. Av de som är mellan 24 och 27 år bor åtta procent hos föräldrarna.

Stockholm:

87 procent skulle vilja flytta hemifrån det närmaste året och lika många skulle vilja ha en egen bostad nu om de hade råd. Bara 54 procent skulle dock ha råd med en egen bostad i dag.

För de som bor hos föräldrarna men hellre skulle vilja bo på något annat sätt är hyresrätten den bäst passande boendeformen. 32 procent av de som bor hos föräldrarna säger att det skulle passa bäst att bo i hyresrätt.

26 procent av de unga vuxna i Stockholms län bor hemma hos sina föräldrar. I Stockholms stad är andelen 19 procent, i övriga länet 31 procent.

Av de som är mellan 20 och 23 år bor 43 procent hos föräldrarna. Av de som är mellan 24 och 27 år bor tio procent hos föräldrarna.

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i februari 2011. 3 300 personer, jämnt fördelade mellan Stockholms län, Göteborgsregionen samt Malmö och Lund, har deltagit i undersökningen.

För mer information, se bifogade rapporter.

Kontaktinformation:

Ylva Westander, författare av rapporten och utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77

Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare Region Södra Skåne 0704-714308

Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare Region Västra Sverige 0708-11 39 28

Terje Gunnarson, ordförande Region Stockholm 0703-016150