Hyresförhandling innan eventuell hyreshöjning

Hyresgästföreningen arbetar intensivt för ett ökat inflytande för hyresgäster i ombyggnationsprocesser och ser därför positivt på Uppsalahems nyligen presenterade modell i Eriksberg, som man valt att kalla Eriksbergsmodellen, ett initiativ med valbara nivåer i renoveringen.
Uppsalahem har uttalat en tänkbar hyreshöjning i storleksordningen 25 % för basnivån. Något som får Hyresgästföreningen att höja på ögonbrynen.

- Vi vill påpeka att hyresförhandlingarna ännu inte har startat och att det därför är för tidigt att uttala sig om vilka hyresnivåer vi i slutändan landar på. Vi menar att man inte enbart kan se på vad den procentuella höjningen blir utan att det handlar om att fastställa det så kallade bruksvärdet på den renoverade lägenheten, säger Lena Jansson Nordin, Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Hyresgästföreningen säger i ett pressmeddelande att man ser fram emot att under kommande samråd med Uppsalahem kunna ha en öppen och förutsättningslös diskussion om innehållet i baspaketet inför kommande etapper baserat på behovet i de specifika fastigheterna .

Fakta:
Under de så kallade rekordåren 1961–1975 byggdes 1,3 miljoner bostäder i småhus och flerbostadshus i Sverige. Av dessa byggdes cirka en miljon under åren 1965–1974, de så kallade Miljonprogramsområdena. Antalet lägenheter i rekordårens flerbostadshus uppgår till 800 000, varav 570 000 byggdes under miljonprogrammet. Av dessa 800 000 lägenheter ägs 330 000 av allmännyttan. 250 000 av dessa byggdes under miljonprogrammet. Miljonprogrammets fastigheter står inför behov av ombyggnation och renovering. Stammar för vatten, avlopp, el och fasader är i många fall uttjänta och behöver bytas. Fastigheterna är i behov av en teknisk renovering, vilket måste åtgärdas om de även i fortsättningen skall kunna användas som bra bostäder och goda hem.

Kontaktpersoner:

Lena Jansson Nordin, Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle Telefon: 0727-14 58 16

Vicktoria Bagi, Tf. Pressansvarig, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle Telefon: 070-2785101