Lägre kommunala taxor i flera kommuner i Storgöteborg

I närmare hälften av de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region har de kommunala taxorna för nyttigheter som värme, vatten och sophämtning minskat något sedan förra året. I Göteborg har totalkostnaden sjunkit med 2,5 procent vilket lett till att kommunen nu är Västra Götalands tredje billigaste kommun.

Det framgår av årets slutrapport från Nils Holgersson-gruppen som kartlagt taxorna för sophantering, vatten, avlopp, el och fjärrvärme i alla landets kommuner.

I flera kommuner är prisskillnaden i år jämfört med förra året marginell. På Orust till exempel handlar det om två kronor lägre kostnad per månad för den genomsnittslägenhet som jämförs i rapporten. I Göteborg däremot handlar det om 42 kronor per månad och i grannkommunen Partille om 19 kronor.

I flera kommuner har däremot kostnaderna ökat. I Storgöteborg är Stenungsund den kommun där taxorna ökat mest och i år ligger totalkostnaden per månad 43 kronor högre än förra året vilket framförallt beror på höjda vattentaxor.

Samtidigt visar årets rapport att det fortsatt är mycket stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter. Länets allra billigaste kommun är Skövde, följt av Skara och Göteborg. Dyrast är det i Tanum, Munkedal och på Tjörn.

En jämförelse mellan grannkommunerna Tjörn och Stenungsund visar att det skiljer över 500 kronor i månaden till Tjörns nackdel.

  • -Det är naturligtvis helt orimligt med så här stora skillnader mellan vad invånarna får betala, säger Jenny Juthstrand, utredare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
  • -Kommunala taxor och avgifter utgör en stor andel av hyran. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt beslutsunderlag för dem. Detta är kostnader som får konsekvenser för mångas privatekonomi.

Vill du veta mer välkommen att kontakta: Jenny Juthstrand 010-459 24 32

Kommun Månadskostnad 2016 Månadskostnad 2017 Förändring i procent
HALLAND
Varberg 1 709 1 724 0,87 %
Kungsbacka 1 798 1 821 1,29 %
VÄSTRA GÖTALAND
Göteborg 1 627 1 585 -2,57%
Partille 1 636 1 617 -1,21%
Stenungsund 1 610 1 653 2,66 %
Mölndal 1 658 1 663 0,27 %
Ale 1 775 1 763 -0,68%
Kungälv 1 835 1 849 0,75 %
Lerum 1 875 1 863 -0,63%
Härryda 1 916 1 939 1,19 %
Orust 1 996 1 994 -0,12%
Öckerö 2 083 2 108 1,21 %
Tjörn 2 217 2 192 -1,11%

Fakta Nils Holgersson:

Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Siffrorna ovan gäller en lägenhet på i medeltal 67 kvadratmeter i flerbostadshus .

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu