Nils Holgerssonrapporten: Dyraste taxor och avgifter i Hylte – billigast i Halmstad

Kostnaderna för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme skiljer sig stort mellan kommunerna i Halland där Halmstad är billigast och Hylte är dyrast. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets alla kommuner.

Vi är alla beroende av vatten, avlopp, el, uppvärmning och att vårt avfall transporteras bort. Men kostnaderna för dessa tjänster varierar stort i Sverige. Den totala snittkostnaden i Halland är 1 783 kronor per månad för en trerumslägenhet. Rikssnittet ligger på 1 883 kronor.

– Att det skiljer 21 procent i pris för samma nyttigheter är inte alls bra för Hylte som är dyrast – och det är ju dessutom orättvist. Kostnaderna för taxor och avgifter är en stor del av hyran och därför är det viktigt att Hylte kommun tar ansvar och verkar för en rimlig prisutveckling för de kommunala taxorna och avgifterna, säger Petra Lundh, bostadspolitisk chef Hyresgästföreningen Region norra Skåne.

I Halland är Laholm den kommun där kostnadsökningen är störst, 1,58 procent. Det är betydligt högre än snitthöjningen i hela landet, som ligger på 0,7 procent.

Men skillnaderna inom länet är stora. Lägst taxor och avgifter finns i Halmstad, totalt 1 606 kronor per månad och lägenhet. Dyrast är Hylte som landar på 2 026 kronor.

– Det är roligt att se att Halmstad tar ansvar för prisutvecklingen på de kommunala taxorna och avgifterna. Dessa är en stor del av hyran och en rimlig prisutveckling är viktigt för att kunna hålla rimliga hyror, Tomas Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.

Månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet

  1. Halmstad 1 606 kr
  2. Falkenberg 1 705 kr
  3. Varberg 1 724 kr
  4. Laholm 1 819 kr
  5. Kungsbacka 1 821 kr
  6. Hylte 2 026 kr

Om undersökning:
Nils Holgersson-gruppen består av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. 

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, bostadspolitisk chef Hyresgästföreningen Region norra Skåne: 010-459 17 29, 070-630 74 60 (södra Halland)
Tomas Svensson, ordförande i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm: 073-554 01 58

För mer information kontakt:
Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-310 83 95
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58