Halverad hyreshöjning för Svedalahems hyresgäster under del två av tvåårsavtal

Redan under 2016 kom Hyresgästföreningen och Svedalahem överens om hyran för 2018 i ett tvåårsavtal. Från den 1 januari 2018 höjs hyrorna med 7 kronor per kvadratmeter och år för de cirka 1200 hushållen. Svedalahems ursprungliga krav för året var 14 kronor per kvadratmeter och år. Resultatet efter förhandling är alltså nästan en halvering av Svedalahems ursprungliga yrkande.

– Resultatet visar att förhandlingssystemet med bruksvärdeshyror fungerar. Hyreshöjningen är rimlig. Låga räntor bör innebära låga hyreshöjningar som ändå tillåter en fortsatt satsning på underhåll, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet på 75 kvadrat kommer att kosta 44 kronor mer i månaden efter årsskiftet. Under 2017 blev höjningen 5,50 kronor per kvadratmeter och år. Det ursprungliga kravet för 2017 var 14 kronor per kvadratmeter per år.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 010-459 23 12
Sead Kurtovic, förhandlare, 010-459 17 28
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15