Halverad höjning för LKFs hyresgäster under del två av tvåårsavtal

Redan under 2016 kom Hyresgästföreningen och LKF överens om hyran för 2018 i ett tvåårsavtal. Från den 1 januari 2018 höjs hyresintäkterna med 0,73 procent. LKFs ursprungliga krav för året var 1,4 procent. Resultatet efter förhandling är alltså nästan en halvering av LKFs ursprungliga yrkande. När det gäller nyproducerade lägenheter med presumtionshyror höjs hyran med 0,23 procent.

– Hyreshöjningen är rimlig och resultatet visar att förhandlingssystemet med bruksvärdeshyror fungerar. Låga räntor bör innebära låga hyreshöjningar som ändå medger en fortsatt satsning på underhåll, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Under 2017 blev höjningen 0,62 procent. Det ursprungliga kravet för 2017 låg på 0,9 procent.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlare, 010-459 23 12
Mikael Grönvall, förhandlare, 010-459 23 20
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15