Högt höjningskrav från Ystadbostäder

Ystadbostäder vill höja hyrorna för sina hyresgäster med 2,8 procent från årsskiftet.

– Vi anser att kravet är högt i förhållande till de kostnadsökningar som påverkar hyran. Varken kostnader för finansiering eller energi har ökat speciellt mycket i Ystad – det är väldigt gynnsamt att äga fastigheter. Vi har förhoppningar om att få ner yrkandet, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen inväntar ett detaljerat underlag från Ystadbostäder där de förväntas redogöra för sina ekonomiska förutsättningar för 2018. Det blir först därefter som Hyresgästföreningen kan ta ställning till vilken nivå på hyresjustering som kan vara rimlig för det kommande året.

För mer information kontakta:
Dan Knutsson, förhandlingsledare, 010-459 23 26
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15