Pressinbjudan - välkommen till Bostadskongressen 26 oktober

Trygghet, framtidsspaning, social hållbarhet och inflytande. Hur bygger vi en hållbar stad för dagens och morgondagens samhällsmedborgare? Den 26 oktober är du välkommen till Bostadskongressen 2017!

Dagens tema är "Alla har rätt till ett tryggt hem" och under dagen möter du en rad intressanta talare som belyser trygghetsfrågan ur olika aspekter. Bland dem återfinns bland många andra Ove Sernhede Göteborgs universitet, Emil Pull Malmö Högskola, Helena Holmberg, Fastighetsägarna Gamlestaden, och Anna Lönn Lundbäck Hyresgästföreningen.

Bostadskongressen är gratis och du som journalist  är välkommen att bevaka hela eller delar av dagen. Bostadskongressen startar med fika 9.30 och avslutas klockan 16.00. Vi håller till på Chalmers konferenscentrum Chalmersplatsen 3 i Göteborg.

Program

Samtalsledare: Anna Olin Kardell

9.30 Registrering och fika

10.00 Välkomna!Anna Lönn Lundbäck, regionchef, Hyresgästföreningen Region västra Sverige inleder dagen.

10.15 Bostadssituationen i Västra Götaland – hur ser det ut egentligen?Västra Götalandsregionen beräknas växa till 1,9 miljoner invånare år 2030. Vad är det som byggs och för vem? Vilka bostadspolitiska utmaningar står regionen inför? Lars-Gunnar Krantz, Bostadsstrateg, Länsstyrelsen presenterar slutsatserna i Bostadsmarknadsanalysen 2017.

10.45 Är det mig ni pratar om?Vad är trygghet för dem som är på väg ut på bostadsmarknaden och hur ser de på sitt framtida boende? Medverkar gör bl a Stella Hagström, 17 år, som ser möjligheter för teknik, design och hur intersektionell feminism kan spela roll för stadsplanering.

11.15 Trygghet på de boendes villkor - upplevelser, media och statistik.

Trygghet används ofta som argument för att bygga om och utveckla stadsdelar. Men vad är trygghet och hur speglas det i den offentliga debatten? Emil Pull, sociolog Malmö högskola, diskuterar tillsammans med Kristian Käll, projektledare social hållbarhet, Älvstranden Utvecklings AB, Joakim Fransson, Chefredaktör, Göteborg Direkt samt Susanna Skarrie, chefredaktör, Hem & Hyra om trygghet i ur olika perspektiv.

12.00 Lunch
Passa på att lyssna till Matti Ollikainen som spelar flygel i foajén. Prata med Hem o Hyra om hur de bevakar olika delar av västra Sverige och möt ungdomar som jobbar med trygghet i bostadsområden runt om i Göteborg.

13.00 Trendspaning om framtidens hemVad ska vi satsa på i trygga framtida städer? Är trygghet samma sak 2017 som 2067? Hur lever människor sina liv hemma då? Ola Nylander, konstnärlig professor, Chalmers och ansvarig på Centrum för arkitektur på Chalmers, trendspanar.

13.30 Staden finns – hur bygger vi den trygg?Alla vill bo i trygga områden. Hur skapar man ett offentligt rum som präglas av trygghet? Lyssna på Helena Holmberg, Fastighetsägare i Gamlestaden, Carl Blixt, Trygghetsvandringar i västra Göteborg samt Agneta Essén, ansvarig för Trygg i – projekten i Göteborg som har stor erfarenhet av hur den rumsliga staden kan formas.

14.15 Bostaden: rättighet eller handelsvara ur ett internationellt perspektiv

Enligt svensk grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är ett hem en rättighet. Men hemmet framträder alltmer som ett spekulationsobjekt vilket driver upp priserna både på ägt och hyrt boende. Medverkar gör Ove Sernhede, professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Tove Samzelius, tematisk rådgivare, Rädda Barnen.

15.00 Bensträckare med fika

15.15 Hur skapar vi en social bostadspolitik för framtiden? Panelsamtal mellan bland andra Göteborgspolitikerna Emmali Jansson (MP), Axel Josefsson (M) och Hampus Hagman (KD), Ann-Sofie Hermansson (S).