Första överenskommelserna i årets hyresförhandling klara

Förhandlingarna om 2018 års hyror har nu dragit igång på allvar och de första överenskommelserna är nu klara. Hittills har drygt 186000 lägenheter fått sin nya hyra klar för 2018. De flesta av dessa överenskommelser är fleråriga avtal som slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Även de avtal som hittills tecknats i årets förhandlingsomgång är på liknande nivåer.

- De avtalen som träffats hittills speglar en nivå som vi anser är rimlig. Man ska också komma ihåg att 6 av 10 hushåll består av ensamstående, med eller utan barn och ska bära en eventuell hyreshöjning med en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin, säger Erik Elmgren.

Både yrkanden och förväntningar är väsentligt högre hos fastighetsägarna i år än förra året, 2,46 procent för allmännyttan respektive 2,71 för de privata fastighetsägarna.

-Det är höga yrkanden som inte speglar det verkliga behovet. Vi tycker inte att förhållandena för att äga och förvalta fastigheter förändrats så mycket från föregående år då kraven låg en bit under två procent.

-Men rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Landets hyresgäster betalar redan idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med 1 miljard kronor, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren med bättre förräntning än lokaler. Anledningen är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker och som dessutom har låga transaktionskostnader.

-Vinsterna har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och vakansgraden är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är avkastningen mycket god - både genom direktavkastning och genom värdestegring. Förklaringen är enkel: det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde och förvaltningskvalitet. Det är en modell parterna, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, gemensamt åtagit sig att utveckla och arbeta efter.

-Just förvaltningskvaliteten är dessutom ett område som betyder mycket för landets hyresgäster. Det vet vi eftersom vi inför årets förhandlingsomgång särskilt kartlagt förvaltningskvaliteten där vi frågat 110 000 hyresgäster vad dom tycker om sitt boende. Det kommer vi därför att fokusera extra på i årets förhandlingar.

För mer information, kontakta

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 14
Antal lägenheter med yrkande 108873
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,46%
Antal företag med överenskommen hyra 49
Antal lgh med överenskommen hyra 186357
Vägd hyresförändring för dessa 0,71%
Privata
Antal företag med yrkande 51
Antal lägenheter med yrkande 23037
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,71%
Antal företag med överenskommen hyra 10
Antal lgh med överenskommen hyra 1 906
Vägd hyresförändring för dessa 0,72%