Hyresgäster i Ovanåker och allmännyttan mest nöjda

De mest nöjda hyresgästerna i Gävleborgs län bor i Ovanåker. På delad andraplats kommer Hudiksvall och Nordanstig. Det visar en färsk medlemsundersökning som Hyresgästföreningen har genomfört.

Gemensamt för de nöjda hyresgästerna i undersökningen är att de bor hos allmännyttiga bostadsbolag. Nöjdheten hos det allmännyttiga Aefab i Ovanåker ligger i topp.

-De medlemmar som hyr sin lägenhet från ett allmännyttigt bostadsbolag är mer nöjda med sitt boende än de som hyr från en privat hyresvärd. Det gäller både den generella nöjdheten och de allra flesta av de enskilda frågorna i undersökningen. Speciellt tydligt är det vad gäller nöjdhet med möjligheten till inflytande, hyresvärdens service samt reparationer och underhåll, säger Mårten Gulin, förhandlingschef i Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Fungerande felanmälan viktigt
Synen på felanmälan och den egna hyresvärden är det som mest påverkar hyresgästernas generella nöjdhet, visar undersökningen. Det är också i dessa frågor som nöjdheten varierar mest mellan medlemmar som bor i allmännyttiga och privatägda hyresrätter. Hyresgäster hos allmännyttiga bolagär tydligt mer positiva i sin syn på hyresvärden och felanmälan än hyresgäster hos privata bolag.

-Här ser vi att de privata värdarna har en del att jobba med för att öka sin andel nöjda hyresgäster, ett snabbt agerande och ett professionellt och trevligt bemötande är A och O, säger Mårten Gulin.

Missnöje med inflytande
Inflytande är en av de punkter som hyresgästerna är minst nöjda med. Även här gäller det speciellt de medlemmar som hyr sitt boende från privata hyresvärdar.

-Hyresgästers inflytande är en väldigt viktig fråga som vi på Hyresgästföreningen jobbar mycket med. Det kan vara alltifrån trygghetsvandringar när man gemensamt ser vad som kan förbättras i området, till samrådsgrupper vid ombyggnationer. Där kan hyresgästerna, som ju är specialister på sitt eget boende, vara med och tycka till om vad som ska göras och hur, säger Mårten Gulin.

- Dialogen kring inflytande är positivt även för hyresvärden, och vi ser gärna ett utökat inflytandearbete även med privata hyresvärdar. Nöjda hyresgäster skapar bra områden!

----------------------------------------------

Kontaktperson: Mårten Gulin, förhandlingschef Region Aros-Gävle, telefon 070-688 12 49

Hyresgästföreningen har år 2017 genomfört en större medlemsundersökning. Undersökningen syftar till att utvärdera möjligheten till inflytande, standard och skick samt att mäta förvaltningskvalitet. Enkäten har besvarats av 44 procent av medlemmarna i Gävleborgs län för region Aros-Gävles del.

Resultaten finns samlade på dinvärd.se