Bottennotering för hyresrätter i Göteborg

Förra året ökade bostadsbyggandet i Göteborg. Men inte av hyreslägenheter. Bara 314 nya hyresrätter blev klara för inflyttning, vilket är den lägsta siffran sedan år 2007.

  • Ett dåligt resultat och ett slag i ansiktet på alla dem som köar i åratal för en hyreslägenhet i Göteborg, säger Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef i västra Sverige.
  • Vi har i många år krävt att takten i bostadsbyggandet måste öka väsentligt för att möta behoven och vi vet att politikerna i Göteborg numera är väl medvetna om de allvarliga problem bostadsbristen skapar både för enskilda och för samhället. Det här är ytterligare en signal om att staden nu måste gå från ord till handling för att uppnå sina uppsatta ambitioner och det gäller inte minst de kommunalt ägda allmännyttiga bolagen.

Fastighetskontoret i Göteborg presenterade nyligen statistik över bostadsbyggandet i rikets andra stad under förra året. Av den framgår att byggandet ökade i Göteborg under 2016 och faktiskt blev det högsta sedan miljonprogrammet avslutades i mitten av 1970-talet. Totalt blev 2 680 bostäder klara för inflyttning under året.

Men av det som byggs är en försvinnande liten andel hyresrätter. Bara 314 av de nya lägenheterna var hyresrätter vilket kan jämföras med 1 221 bostadsrätter.

Ändå är det just bristen på hyresrätter som är mest påtaglig. I slutet av december förra året fanns drygt 191 000 betalande bostadssökande inskrivna hos Boplats Göteborg. Samtidigt har medelväntetiden hos dem som skrev kontrakt ökat från 787 dagar är 2012 till 1 602 dagar förra året. Väntetiden varierar dock stort mellan olika delar av staden.

En mer glädjande siffra i fastighetskontorets rapport är däremot att antalet inflyttningsklara studentbostäder ökat markant jämfört med tidigare år. Under åren 2010-2012 byggdes inte en enda studentlägenhet i Göteborg men under förra året tillkom över 400 studentbostäder. Det handlar dock om bostäder som byggts med tidsbegränsat bygglov.

Något mer upplyftande läsning är även siffrorna över påbörjade och pågående bostadsbyggen 2016.I slutet av året hade 3 665 nya bostäder börjat byggas men var ännu inte klara för inflyttning. Av dem var 929 hyresrätter och 2 422 bostadsrätter.

Under året påbörjades också byggen av 2 800 bostäder varav 694 ska bli hyreslägenheter.

Här blir dock Göteborg slaget på fingrarna av både Malmö och Stockholm. I huvudstaden inleddes byggandet av över 7 000 bostäder. Malmö byggstartade 3 100 bostäder under förra året och hela 2 000 av dem var hyresrätter, visar siffror från stadens stadsbyggnadskontor.

  • Vad gör Malmö som man inte mäktar med i Gbg? Malmö är sett till invånarantal ungefär hälften så stort som Göteborg men lyckas både bygga mer och framförallt betydligt fler hyresrätter. Det visar ju att det går om alla strävar åt samma håll, säger Anna Lönn Lundbäck.
  • Göteborg har som mål att bygga 3 000, senare 4 000 bostäder per år och dit är det alltså uppenbart en bit kvar. Ännu längre från sina mål är allmännyttan som de senaste åren bara byggt ett par hundra lägenheter årligen men från nästa år ska bygga 1 400 lägenheter årligen.

Anna Lönn Lundbäck betonar samtidigt att det inte bara behöver byggas mer. Minst lika viktigt är VAD som byggs och för VEM. För i dag är det som byggs alldeles för dyrt för alldeles för många göteborgare.

  • Häromdagen såg jag en nyproducerad lägenhet utannonserad på Boplats. Det var en tvåa i Johanneberg med en månadshyra på 10 404 kronor och med ett krav på årsinkomst på över 374 000 kronor.
  • Hyror och inkomstkrav i den här storleken är helt orimliga och utestänger alldeles för många av dem som är i störst behov av en bostad. Det måste byggas till betydligt lägre hyror så att fler får råd att bo.
  • I dag finns det ju till exempel investeringsstöd att söka med villkorade högsta hyror, vilket vi verkligen vill uppmana fastighetsägare att ta del av för att kunna hålla hyrorna på rimliga nivåer och ge fler människor chans till ett eget hem, säger Anna Lönn Lundbäck.