Allt fler unga bor otryggt: Ny rapport från Hyresgästföreningen om unga vuxnas boende

Allt fler unga vuxna saknar eget boende. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen om hur unga vuxna i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm bor. Rapporten är en del i en större nationell rapport om Unga vuxnas boende som publiceras 25 maj.

I stället för egna lägenheter bor de unga vuxna i allt större utsträckning med andrahandskontrakt, tillsammans med kompisar eller hos anhöriga, i hyrda rum eller liknande.  Framför allt är det andelen unga som har en egen hyresrätt som har minskat.

Malmö och Lund:

Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003 till 52 procent 2011. Andelen unga vuxna som bor i hyresrätt har minskat från 41 procent 2003 till 29 procent 2011.

Andelen unga vuxna som flyttat hemifrån men bor hos anhöriga eller med kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum och liknande har ökat från 23 procent 2003 till 32 procent 2011.

Göteborg:

Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent 2009 till 48 procent 2011. Andelen unga vuxna som bor i hyresrätt har minskat för varje år sedan 2003. Då bodde 41 procent i egen hyresrätt. 2009 bodde 36 procent så, och 2011 är andelen nere i 30 procent.

Andelen unga vuxna som flyttat hemifrån men bor hos anhöriga eller med kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum och liknande har ökat från 21 procent 2009 till 30 procent 2011.

Stockholm:

I Stockholms län har andelen unga vuxna som bor i egen bostad minskat från 50 procent 2009 till 46 procent 2011. Andelen unga vuxna som bor i egen hyresrätt har minskat för varje år sedan 2001. Då bodde 29 procent i egen hyresrätt. 2011 är andelen nere i 19 procent.

Andelen unga vuxna som flyttat hemifrån men bor hos anhöriga eller med kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum och liknande har ökat från 24 procent 2009 till 28 procent 2011.

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i februari 2011. 3 300 personer, jämnt fördelade mellan Stockholms län, Göteborgsregionen samt Malmö och Lund, har deltagit i undersökningen.

För mer information, se bifogade rapporter.

Kontaktinformation:

Ylva Westander, författare av rapporten och utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77

Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare Region Södra Skåne 0704-714308

Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare Region Västra Sverige 0708-11 39 28

Terje Gunnarsson, ordförande Region Stockholm 0703-016150