​Hyrorna 2018 klara i Mönsterås

Hyresgästföreningen region Sydost och Mönsterås Bostäder har träffat en överenskommelse om en hyreshöjning från den 1 januari nästa år på 0,5 procent. 
Det motsvarar 25 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.

Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen har haft seriösa diskussioner och enats om ett gemensamt ansvar för att hålla hyreshöjningen för nästa år på en låg och för hyresgästerna rimlig nivå. Skälet till att Mönsterås Bostäder ville höja hyrorna är den allmänna kostnadsutvecklingen på orten samt de underhållsinsatser som bolaget gör.

Hyresgästföreningen pekade på att de ekonomiska förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter är fortsatt goda och visade på låga räntor, låg inflation, låg taxeutveckling och milda vintrar. Sammantaget ger detta litet utrymme för höjningar.

I dag går det riktigt bra för de allra flesta bostadsbolag, både kommunala och privata. Låga räntor och fullt uthyrt stärker bolagens ekonomi och de kan hålla igen på hyresnivåerna och samtidigt ha god ekonomi till sitt periodiska underhåll.

– Det känns bra att Mönsterås Bostäder har agerat återhållsamt. Vi har en god dialog och ser gärna att hyresgästernas inflytande över hyror och övriga hyresvillkor kan utvecklas ännu mera, säger Mats Seglarvik, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:

Mats Seglarvik, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon:010-459 21 54
E-post: mats.seglarvik@hyresgastforeningen.se