Flera tusenlappar dyrare i nybyggd hyresrätt än bostadsrätt

Det är åtskilliga tusenlappar dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med en nybyggd bostadsrätt. I Storgöteborg är snitthyran för en nybyggd hyreslägenhet på 70 kvadratmeter 11 000 kronor medan månadskostnaden i en lika stor bostadsrätt landar på under 6 000 kronor. Även när man räknar in amortering blir bostadsrätten billigare.

Uppgifterna bygger på statistik för år 2016 från Statistiska Centralbyrån (SCB) som varje år samlar in uppgifter om hyror, avgifter och insatser i nybyggda lägenheter. Uppgifterna har sedan bearbetats av Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se.

I siffrorna ovan, där det skiljer 5 000 kronor per månad mellan boendeformerna, är inte de eventuella amorteringar en bostadsrättsinnehavare gör på sina lån inräknade. Detta eftersom amortering egentligen är ett eget sparande som sänker låneskulden.

- Men eftersom det numera finns ett amorteringskrav så är det ändå en utgift som ska betalas, konstaterar Jenny Juthstrand, utredare hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Men även med amortering på drygt 3 000 kronor per månad inräknad skiljer det över 2 000 kronor till hyresrättens nackdel.

En av förklaringarna till skillnaderna är de skenande priserna på nybyggda hyreslägenheter. Enligt SCB har hyrorna i nyproduktionen ökat med 10 procent under åren 2014-2016 i Storgöteborg. Det innebär att det i genomsnitt är nästan dubbelt så dyrt att bo i en nybyggd lägenhet som i en äldre.

En annan förklaring är det faktum att en bostadsrättsinnehavare får göra avdrag på 30 procent av sina räntekostnader. Bara under förra året kostade ränteavdragen för landets bostadsrättsinnehavare och villaägare skattebetalarna 15 miljarder kronor.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i Västsverige, menar att slutsatserna av SCB:s statistik borde vara en gällt ringande väckarklocka för landets beslutsfattare.

- Vi ser att priserna på nybyggda hyresrätter fortsätter att skena uppåt och så kan det naturligtvis inte fortsätta, säger hon. Redan i dag är alldeles för många av våra invånare utestängda från möjligheten att bo i en nybyggd lägenhet eftersom de helt enkelt inte har råd.

- Men det finns ju redan idag möjligheter att sänka byggkostnaderna och därmed också hyrorna. Det finns ett statligt investeringsstöd att söka där hyrorna inte får gå över en viss nivå och för kommunala bostadsbolag finns möjligheter att använda sig av prispressade serietillverkade typhus för att hålla hyrorna nere.

Samtidigt måste också den skattemässiga obalansen mellan olika boendeformer rättas till, menar Anna Lönn Lundbäck.

- Det behövs en skattemässig neutralitet mellan olika bostadsformer och inte som i dag ett ensidigt gynnande av det äga boendet, säger hon. Vi har tillsammans med de allmännyttiga och privata värdarnas organisationer tagit fram ett gemensamt förslag på en skattereform för hyresrätten och det är hög tid att våra politiker tar till sig de förslagen.

Vill du veta mer välkommen att kontakta Anna Lönn Lundbäck 072-216 31 16