Nytt projekt ska ge bättre sopsortering

Idag startar kampanjen ”Vinn vinn – Sopsortering!” där två bostadsområden i Östersund utmanar varandra i sopsortering. Syftet är bland annat till att öka kunskapsnivån kring sopsortering. Media är välkomna att delta under projektets inledande informationsmöten.

70 procent av innehållet i östersundsbornas soppåsar är felsorterat. Nu har boende i två bostadsområden i Östersund chansen att utmana sig själva, sina grannar och det andra bostadsområdet i sopsortering. ”Vinn vinn – Sopsortering!” heter kampanjen, som genomförs i ett bostadsområde på Körfältet och ett område i Torvalla. Välkommen till våra informationsmöten för boende.

Kvarteret Väghyveln på Körfältet
Tisdag 10 oktober: kl. 18.30–19.30, Körfältsskolans matsal
Onsdag 18 oktober: kl. 18.30–19.30, Körfältsskolans matsal

Kvarteret Ardennern i Torvalla
Onsdag 11 oktober: kl. 18.30–19.30, kvarterslokalen på Havrevägen 10
Tisdag 17 oktober: kl. 18.30–19.30, kvarterslokalen på Havrevägen 10

Östersunds kommun har kontrollerat vad som finns i soppåsarna från respektive område och nu går alltså startskottet för förbättringar. Förhoppningen är att när projektet avslutas på försommaren 2018 kommer soporna att vara mycket bättre sorterade. Och då avslöjas också vilket bostadsområde som har gjort den största förbättringen.

Inom ramen för det så kallade boinflytandearbetet har Hyresgästföreningen under åren tagit emot önskemål från hyresgästerna om ett ökat fokus på miljöfrågan. Rent konkret har det ofta handlat om hur man kan jobba för att förbättra kunskapsnivån gällande själva sopsorteringen ute i bostadsområdena.

– Vi har sett att det finns en stor förbättringspotential ute i soprummen och har därför startat det här samarbetet med Östersunds kommun. Det här med sopsortering är något som alla vinner på, det handlar förstås om pengar men också om miljön, säger Clas Alenius, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

– De bostadsområden som är med i utmaningen är inte unika på något vis, förklarar Catrine Edlund, Östersund kommun. De har inte valts ut för att sopsorteringen skulle vara särskilt dålig hos dem. De är snarare representativa för hur det ser ut såväl i Östersund som i resten av landet, säger hon.

I projektet ingår Hyresgästföreningen, Östersunds kommun, Östersundshem, Rikshem och Lundstams. Östersundshem äger kvarteret Ardennern i Torvalla och Rikshem äger kvarteret Väghyveln på Körfältet. Lundstams samlar bland annat in förpackningar och tidningar i Östersund.

För mer information:
Kåre Karlsson (kvarteret Väghyveln), 070-685 44 92
Yvonne Persson (kvarteret Ardennern), 076-777 12 48
Clas Alenius, verksamhetsutvecklare, 072-505 04 78