​Låg hyreshöjning även 2018

Hyresgästföreningen region Sydost och Fastighets AB Linden i Nässjö har träffat en överenskommelse om en hyresjustering från den 1 januari 2018 på 0,7 procent. 
Detta motsvarar 35 kronor i månaden för en lägenhet som kostar 5 000 kronor.


Förhandlingen

Fastighets AB Linden tar genom denna överenskommelse sitt ansvar och håller hyreshöjningen på en skälig nivå. Idag går det riktigt bra för de allra flesta bostadsbolag, både kommunala och privata.

Låga räntor och fullt uthyrt stärker bolagens ekonomi. De kan hålla igen på hyresnivåerna och samtidigt ha god ekonomi till sitt periodiska underhåll.

–Det känns bra att Linden har lyssnat på Hyresgästföreningen och på de argument som vi framfört om ett återhållsamt agerande. Vi har en god dialog med Linden och ser gärna att hyresgästernas inflytande över hyror och övriga hyresvillkor kan utvecklas än mer, säger Benjamin Nuay, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.


För mer information kontakta:

Benjamin Nuay, förhandlare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 78, Mobil 076-830 17 28
E-post: benjamin.nuay@hyresgastforeningen.se