Nya regler bidrar inte till ökat byggande

I november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Utredningen presenterade sitt förslag i somras och det har därefter varit ute på remiss. Idag lämnade Hyresgästföreningen in sitt svar.

-Vi tror inte att utredningens förslag kommer bidra till ett ökat bostadsbyggande vilket ju var tanken med utredningen från första början, säger Erik Elmgren, förhandlingschef i Hyresgästföreningen och en av experterna i utredningen.

-Det finns inget som visar att hyressättningssystemet i sig hämmar nyproduktionen av hyresrätter. Det har inte heller utredningen kunnat visa. Det krävs helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att öka nyproduktionen av hyresrätter. En bred skatteöversyn för att bland annat rätta till den ekonomiska obalans som råder mellan hyrt och ägt boende skulle sannolikt vara mer effektivt, säger Erik Elmgren.

-Med tanke på den ytterst marginella effekten på nybyggnationen skapar det onödig osäkerhet att genomföra förändringar som ytterligare komplicerar regelverket. Särskilt i en tid då det redan byggs rekordmycket. Vi tror inte att det gynnar bostadsmarknaden om förslaget införs.

-Många människor har idag inte råd att efterfråga det som byggs och presumtionshyresnivåerna ligger redan på alltför höga nivåer. Det kunde vi inte minst se nu i veckan när SCB presenterade nya siffror som visar att nyproduktionshyrorna fortsatt öka det senaste året, säger Erik Elmgren 

En nyproducerad hyresrätt kostar nu 1722 kr/kvm eller över 9 000 kr för en tvårummare i våra större städer. I Stockholm är siffran ännu högre. Risken är att bostadsbristen består trots ökat byggande på grund av att människor inte längre har råd att efterfråga det som byggs.

-Det är viktig kunskap att ha med sig för politiken när det ska fattas beslut om framtidens bostadspolitiska reformer, säger Erik Elmgren.

För mer information kontakta:

Erik Elmgren förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15