Martin Hofverberg ny boendeekonom i Hyresgästföreningen

Martin Hofverberg tillträdde den nyinrättade tjänsten som boendeekonom på Hyresgästföreningen den 1 oktober. Han kommer närmast från rollen som borgarrådssekreterare på Bostads- och Demokratiroteln i Stockholms stad.

Martin Hofverberg är företagsekonom i grunden och har en bred förståelse för bostadspolitikens roll i samhällsekonomin. Han var tidigare anställd i Hyresgästföreningen Region Stockholm som förhandlingsstrateg.

-En tydlig och genomtänkt bostadspolitik är nyckeln till utveckling för hela samhället. En fungerande arbetsmarknad kräver att det finns bostäder med rimliga hyror som människor har råd att efterfråga, säger Martin Hofverberg i en kommentar.

-Det gör Hyresgästföreningens uppdrag allt viktigare och därför är det extra roligt för mig att komma tillbaka till föreningen i en ny roll.

-Med en generös kreditgivning, låga räntor, omfattande urbanisering och rusande fastighetsvärden har vi på senare år fått en debatt som kretsar kring enbart det ägda boendets ekonomiska förtjänster.

-Det är lätt att bli närsynt och titta på det senaste decenniet som skapat stora vinnare på bostadsmarknaden när räntor gått ner och värden upp. Med mer normala räntenivåer kommer dagens fastighetsvärden att vara desto svårare att hantera privatekonomiskt. Det kräver ett genomgripande samtal om vilket samhälle vi ska ha och vad som krävs för mer jämvikt på bostadsmarknaden. I det samtalet vill jag vara en aktiv deltagare, säger Martin Hofverberg.

Tillsättningen av en boendeekonom i Hyresgästföreningen är ett steg för att bidra till att bredda det bostadspolitiska samtalet och sätta fokus på fler aspekter än enbart ägandet.

- Bostadssektorn kommenteras dagligen av ekonomer av skilda slag. Allt för sällan beskrivs hur politiska och ekonomiska beslut påverkar livet och vardagen för människor som bor i hyresrätt. Det vill jag bidra till att förändra, säger Martin Hofverberg.

Du hittar fler kommentarer från Martin Hofverberg om dagens bostadspolitik här https://www.svd.se/battre-att-orattvisan-for-hyresratten-minskas

För mer information:

Martin Hofverberg tillträdande boendeekonom Hyresgästföreningen 070-547 87 46