Hyrestvisten i Köping är avblåst!

Hyrorna för de cirka 400 personer som bor i Köpings äldre- och LSS-boenden kommer att förhandlas fram – inte beslutas i domstol. Det står nu klart sedan Köpings kommun och Hyresgästföreningen enats om att skriva en så kallad förhandlingsordning.

Det är snart ett år sedan hyresvärden, Köpings kommun, kraftigt höjde hyrorna för de särskilda boendena. Många accepterade höjningarna, men ett 40-tal hyresgäster valde att bestrida höjningen genom att fortsätta betala den gamla hyran. Köpings kommun vände sig då till hyresnämnden, för att få de yrkade hyrorna fastslagna.

Under handläggningstiden i hyresnämnden har Köpings kommun och Hyresgästföreningen, med viss hjälp av det kommunala bostadsbolaget KBAB, fört en dialog om fördelarna med förhandlade hyror i stället för egensatta. Samtalen har resulterat i att bägge parter nu vill utarbeta en gemensam modell för hyressättning av särskilda boenden i Köping, och i fredags drog därför Köpings kommun tillbaka sin ansökan från hyresnämnden.

Modellen kommer att bygga på att själva lägenheten poängsätts i enlighet med ”Poängen”, KBAB:s system för systematisk hyressättning. Därutöver kommer gemensamma utrymmen att värderas, liksom andra nyttigheter som är kopplade till lägenheten (t ex tv-licens, närhet till omvårdnadspersonal, trygghetslarm etc).

Hur höga eller låga hyrorna kommer att bli i förhållande till dem som Köpings kommun yrkade från början är omöjligt att säga innan arbetet blir klart, men förhandlade hyror innebär en viss kvalitetsgaranti, rättssäkerhet och transparans.

- Alla hyresgäster som så önskar kommer att kunna ta del av hur deras lägenheter bedömts, säger Johan Kretz, förhandlare vid Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

           

Kontaktpersoner:

Johan Kretz, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle Telefon: 070-600 14 48

Vicktoria Bagi, kommunikatör, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle Telefon: 070-2785101