Störningsärenden ökar kraftigt

Antalet störningsärenden i Region Aros-Gävle har ökat kraftigt under årets första 6 månader, i en jämförelse mot samma tid under föregående år, visar siffror som Hyresgästföreningen redovisar.

Anmälningarna kan beröra saker som till exempel  hög musik, duschande på olämpliga tider, spring i trappan, rökning, illaluktande sopor i trapphus, högljutt bråk eller personer som har sex.

- Vi kan se en ökning av störningsärenden i regionen med 35 % under årets första 6 månader, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef för juridik på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle. Exakt varför anmälningarna har ökat så kraftigt är svårt att svara på.

- Utgångspunkten vid ett störningsärende är vad gemene man uppfattar som normalt beteende, alltså väldigt subjektiv. Rent juridiskt kanske det inte håller.  Exempelvis barn som skriker - det normala är ju att barn skriker periodvis, däremot om ett barn skriker hela tiden eller om du som granne spelar hög musik när dina grannar försöker få sin nattsömn tillgodosedd . Viktigast är ändå att du har en dialog med din granne i ett första skede utifrån god grannsämja, avslutar Alexander.