Första hyresyrkandet från en allmännytta i Stockholms län

Det allmännyttiga bostadsbolaget, AB Sollentunahem som äger och förvaltar knappt 5 600 lägenheter, yrkade den 21 september 1,25 procent i generell hyreshöjning i 2018 års hyresförhandling. Yrkandet ligger långt under Fastighetsägarföreningen Stockholms förslag på 3,5 procent i höjning.

Hyresgästföreningen hade i sin inlaga till bolaget manat bolaget till återhållsamhet i årets hyresförhandling, enligt Axel Schäfer, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Det är så klart anmärkningsvärt att Fastighetsägarföreningen Stockholm är så långt ifrån Sollentunahems yrkande. Men med detta sagt så är även 1,25 procent i hyreshöjning för högt, och bör förhandlas ner ordentligt menar Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375