Hyresförhandlingarna för 2018 drar igång

Nu drar förhandlingarna om 2018 års hyror igång på allvar. Rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Landets hyresgäster betalar redan idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med 1 miljard kronor.

- Vi har som vanligt inför att förhandlingsarbetet drar igång analyserat bostadsföretagens ekonomi och kan precis som förra året konstatera att det är fortsatt extremt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Vinsterna har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och vakansgraden är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är avkastningen mycket god - både genom direktavkastning och genom värdestegring. Förklaringen till detta är enkel: det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige. Många, särskilt yngre, är desperata över att få en bostad, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

150 000 hyresgäster (drygt 10 procent) har redan fått sin nya hyra klar för 2018 då många fleråriga avtal slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Det speglar en rimlig hyresutveckling. Dessutom finns det redan avtal klara med privata fastighetsägare för 2018 under 1 procent.

- Fastighetsägarna vill i sina hyreskrav för 2018 gärna koppla hyresutvecklingen till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det skulle ju kunna vara logiskt mot bakgrund av att inflationen nu är på väg uppåt. Men då glömmer de att hyrorna stigit väsentligt mer än inflationen de senaste åren, säger Björn Johansson.

- Det kan inte vara en rimlig utgångspunkt att hela hushållens årliga inkomstutveckling ska föras över till fastighetsägarna. För hyresgästerna skulle detta snabbt innebära att stora delar av konsumtionsutrymmet för tre miljoner människor skulle försvinna. Det påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin, säger Björn Johansson.

Björn Johansson menar vidare att det inte heller finns någon poäng med att ha en hyresmodell som är kopplad till människors inkomster. Det är inte så den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror fungerar. I stället sätts hyror efter standard, läge och förvaltningskvalitet, det så kallade bruksvärdet. Det är en modell parterna, SABO, Fastighetsägarna och vi, gemensamt åtagit oss att utveckla och arbeta efter.

Just förvaltningskvaliteten är dessutom ett område som betyder mycket för landets hyresgäster. Det vet vi eftersom vi inför årets förhandlingsomgång särskilt kartlagt förvaltningskvaliteten där vi frågat 110 000 hyresgäster vad dom tycker om sitt boende. Det kommer vi naturligtvis att fokusera extra på under årets förhandlingar.

Det pågår sedan en tid tillbaka också ett omfattande utvecklingsarbete av parterna på hyresbostadsmarknaden. Både vad gäller att få till snabbare och digitala förhandlingar, utvecklad tvistlösning samt ett riksomfattande arbete med att få till stånd fler lokala hyressättningsmodeller. Det är ett arbete Hyresgästföreningen tar på största allvar.

- Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta ansvar för både landets hyresgäster och samhällsutvecklingen i stort i årets förhandlingar och välkomnar övriga att göra detsamma, säger Björn Johansson.


För mer information, kontakta gärna:

Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Telefon: 070 275 30 72

E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se