Får en sambo ta över lägenheten?

Visste du att man som sambo ofta har rätt att ta över lägenhetskontraktet vid en separation? En sambo har rätt att ta över kontraktet om man gör en bodelning, även om hyresvärden inte vill det.

Många ringer till Hyresgästföreningen med frågor om vad som gäller när man är sambo. En fråga som ofta kommer upp är vad som händer med lägenheten vid en separation, vem som får bo kvar och hur man kan ta över ett hyreskontrakt.

Om man som sambo har skaffat en lägenhet för att bo i tillsammans, har den ena sambon rätt att ta över kontraktet vid en separation. Det gäller även om bara en av samborna står på kontraktet. Det som krävs är att paret gör en bodelning där man skriver att den ena sambon ska ta över lägenheten.

När hyresvärden fått papper på bodelningen har den ena sambon rätt att ta över kontraktet. Hyresvärden får inte motsätta sig övertagandet även om denne inte vill ha den ena sambon som hyresgäst.

– Vi har pratat med både hyresgäster och hyresvärdar som inte har en aning om att man kan ha rätt att ta över lägenheten trots att hyresvärden inte vill det, säger Susanne Davidsson, ärendehandläggare Hyresgästföreningen.

Susanne Davidsson berättar om ett ärende där en kvinna ville ta över hyreskontraktet från sin sambo, i samband med att de skulle flytta isär. Hyresvärden ville inte gå med på det, trots att vi upplyste om att en sambo har rätt att ta över hyreskontraktet om paret gör en bodelning. Till slut fick paret genomföra en bodelning och lämna in alla papper till hyresvärden, som då efter diskussioner gick med på att låta kvinnan ta över kontraktet.


För mer information, kontakta gärna:
Susanne Davidsson, ärendehandläggare Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 25
E-post: susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se