Hög tid för en ny bostadspolitik

Ett eget tryggt hem borde vara en självklarhet i dag i Göteborg. Men så ser inte verkligheten ut. Staden har bostadsbrist och hemlöshet. Samtidigt vet vi att många hyresgäster känner oro inför dyra ombyggnationer, hot om marknadshyror och otrygga bostadsområden.

Vi anser att det är hög tid för en ny bostadspolitik och vi sju Hyresgästföreningar i Göteborg har tillsammans tagit fram ett bostadspolitiskt program inför den kommande valrörelsen. Du hittar det i den bifogade filen.

Den 20 september finns vi på plats i vår publika Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, mellan klockan 18.00–20.00.Dit är du varmt välkommen om du vill höra mer och samtala vidare med oss om våra förslag.

Med vänlig hälsning och väl mött!

Hyresgästföreningarna i Göteborg

Kristofer Lundberg Hyresgästföreningen Angered

Hasse Kvint Hyresgästföreningen Centrum

Olof Petersson Hyresgästföreningen Frölunda

Marita Andersson Hyresgästföreningen Hisingen

Pamela Möller Ajani Hyresgästföreningen Norra Göteborg

Ronny Bengtsson Hyresgästföreningen Västra Göteborg

Gunnar Johnsson Hyresgästföreningen Östra Göteborg