Stadens krav tvingar Mimer att sälja

Västerås politiker ställer krav på Mimer som tvingar bolaget till stora utförsäljningar, anser Hyresgästföreningen."De verkar inte förstå hur hyror sätts", säger förhandlaren Johan Kretz.

På torsdagens kommunfullmäktigesammanträde behandlas frågan om nya ägardirektiv för kommunens bolag. Hyresgästföreningen har granskat förslaget till nytt ägardirektiv för det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer och är av flera anledningar oroliga inför de förändringar som föreslås.

Hyresgästföreningen kallar de ekonomiska krav Västerås stad ställer på bostadsbolaget för orimliga och menar att de kommer att drabba hyresgästerna.

- Att höja soliditetskravet i en intensiv nyproduktionsfas är inte bara överambitiöst, utan också ogenomtänkt. Varken Mimers soliditet eller nuvarande soliditetskrav är låga vid en nationell jämförelse.

Kostnaderna för de höjda kraven på avkastning och soliditet tvingar Mimer att antingen chockhöja hyrorna eller sälja bostäder.

Förhandlaren Johan Kretz påpekar att andra kommunala bolag genom politiska beslut kan påverka intäkternas storlek. Detta gäller dock inte ett allmännyttigt bostadsbolag, då hyrorna sätts i förhandlingar där bruksvärdesprincipen i hyreslagen är den ram som parterna tvingas förhålla sig till. Därför är Mimer väsensskilt från t ex Mälarenergi, VAFAB eller Västerås Parkering AB.

Hyresgästföreningen ser därmed en risk för att Mimers enda sätt att klara kravet är att sälja fastigheter. Bortsett från att dessa fastigheter kan hamna i händerna på ägare som inte har västeråsarnas bästa för ögonen så innebär det också en risk för långsiktigt sämre avkastning, då i sig lönsamma fastigheter tas ut ur beståndet.

- Jag hoppas verkligen att politikerna inser allvaret i den här frågan och inte hastar igenom ett så ogenomtänkt förslag, avslutar Kretz.

Kontakt
Johan Kretz, förhandlare, 070 - 600 14 48 (nås fram till kl 20 onsdag, från kl 8 torsdag)
Johan Lindahl, bostadspolitisk utredare, 072 - 712 51 29